Thursday, July 5, 2012

GANGSTERISME

GANGSTERISME
Oleh : Ame Asmeda (6A2)
SMK Agama Sibu

DEFINISI
Gengsterisme ialah tingkah laku yang melanggar peraturan dan undang-undang atau berkelakuan tidak boleh diterima oleh masyarakat. Gangsterisme juga ialah sekumpulan orang yang melanggar moral masyarakat.mereka juga akan melakukan kelakuan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.golongan ini juga dikenali kumpulan yang bertingkah laku dividen. Manakala golongan yang masih bersekolah dikenali oleh dilinkuen.kumpulan gengsterisme juga dikenali sebagai samseng, perogol, kaki ponteng dan lain-lain. Antara kes keganasan yang berlaku ialah mencuri, memeras ugut barang kemasatau wang, berbahasa kasardan menakut-nakutkan serta memukul pelajar

FAKTOR BERLAKUNYA GEJALA INI
1.    Rakan sebaya merupakan orang yang paling kerap dirujuk oleh pelajar sebagai paling berpengaruguh berlakunya masalah gangsterisme.
2.    Golongan remaja ini mudah terdedah dengan keadaan persekitaran dengan syarat meraka dapat mamperoleh keseronokan dalam kumpulan mereka.
3.    Akibat pengaruh keluarga.
4.    Pengaruh media massa.
5.    Individu itu sendiri untuk menentukan etiologi gangsterisme iaitu esteem kendiri yang rendah.
6.    Kawasan persekitaran dan tempat kediaman yang tidak kondusif.
7.    Pihak ibubapa gagal memberikan bimbingan dan perhatian.
8.    Kalemahan peraturan sekolah.
KESAN-KESAN
1.    Kewujudan kumpulan-kumpulan gangster di sekolah akan memberi impak dan pengaruh negative kepada pelajar.
2.    Sekolah akan menjadi pusat aktiviti geng

LANGKAH MEMBENDUNG

1.    Hukuman rotan perlu dilakukan secara bijak setelah usaha-usaha lain sebelumnya telah dilakukan dan diperbaiki kelemahannya.

2.    Mesyuarat PIBG yang menghimpunkan guru-guru dan ibubapa seharusnya tidak sekadar membentangkan laporan kewangan dan aktiviti tahunan sekolah pencapaian akademik dan kejayaan sukan semata-mata,tetapi menjadi medan membincangkan permasalahan pelajar.

3.    Komunikasi yang baik dan didikan sejak kecil lagi oleh ibubapa mampu memberi anak-anak mereka daripada terjebak ke dalam mana-mana gejala tidak sihat bukan sahaja gengsterisme.

4.    Kempen-kempen pencegah jenayah juga boleh diadakan di setiap sekolah selaras dengan penubuhan Kelab Pencegah Jenayah Malaysia.contohnya tayangan vedio,pameran  beransurkan aktiviti jenayah dan mewajibkan jemputan kepada pegawai polis untuk hadir memberi ucapan mengenai kegiatan jenatah,kesan dan hukuman kepada pesalah.

5.    Ibubapa harus mengetahui aktiviti yang disertai oleh anak-anak mereka danmengenali rakan-rakan anak mereka.

6.    Pendedahan terhadap ilmu agama perlu dititikberatkan agar anak-anak menyedari tindakan yang dilakukan sama ada betul atau tidak.


No comments: