Thursday, July 5, 2012


Industri sukan
Oleh : Sharifah Hani Bahjan
6A3 SMK Agama Sibu


Definisi
ž  Sukan merupakan satu bentuk aktiviti atau kegiatan untuk kecergasan fizikal dan mental. Kegiatan yag dilakuka memerlukan kemahiran, kekuatan dan keupayaan yang tinggi. Lazimnya, suka dan bermatlamatkan pertandingan untuk beradu kekuata atau berperanan sebagai aktiviti rekreasi pada masa lapang untuk menyihatkan tubuh badan.
 
Kepentingan/faedah sukan kepada Negara.
1.   Menyatukan masyarakat berbagai etnik.
·         Menyediakan peluang untuk bekerjasama dan saling memahami.
·         Menyumbang ke arah perpaduan serta dapat mengikis segala gejala sosial yang tidak diingini dalam pembangunan negara.

2.      Melahirkan atlet yang sihat dan berkualiti.
·         Berdaya saing sesama sendiri.
·         Mewujudkan semangat kesukanan.

3.  Meningkatkan taraf ekonomi negara.
·         Pengaliran masuk wang asing ke negara Malaysia.
·         Memperkenalkan barangan buatan Malaysia.

4.  Boleh menjalin keperikemanusiaan.
·         Penyakit-penyakit sosial dapat dikurangkan kalau seseorang individu   melibatkan diri dalam aktiviti sukan.
Halangan untuk majukan sukan
v  tiada penyelarasan dalam perancangan acara sukan
v   beberapa kementerian melakukan promosi sukan secara berasingan
v  ketiadaan sepenuhnya produk jenama Malaysia.
v  penganjuran 'acara besar' yang tidak dieksploitasi sepenuhnya oleh pihak terbabit
v  bidang sukan tidak dipupuk dari peringkat sekolah.
Langkah-langkah membangunkan industri sukan
1. Penyediaan prasarana yang lengkap.
ž  menyediakan kemudahan sukan yang mencukupi.
ž  Dapat melakukan aktiviti sukan dengan mudah dan lancar.
2. Mewujudkan institusi sukan.
ž  Mengasah bakat atlet-atlet muda agar berada di tahap yang baik.
ž  Melahirkan atlet-atlet yang berilmu tentang sukan.
 
3. Penglibatan sektor swasta.
ž  Penyediaan kemudahan sukan dan rekreasi untuk melancarkan aktiviti sukan yang  dijalankan .
ž  Penajaan sesuatu aktiviti sukan harus melibatkan badan swasta secara aktif.
4. Menjadi penganjur sukan atau sebagai tuan rumah.
ž  Penyertaan dan sogokan kepada aktiviti-aktiviti sukan khususnya sukan bertaraf antarabangsa.
Jurulatih, pengurus dan atlet dapat meniru corak latihan dan teknologi sukan dari negara-negara yang bertaraf tinggi

No comments: