Monday, February 28, 2011

PEMANASAN GLOBAL :Faktor Dan Langkah Mengawalnya

Oleh : Maulana Muhammad Ilyas Bin Temrin 
SMK (A) Agama Sibu
Pengenalan:
Pada era globalisasi ini,pelbagai fenomena yang menggugat keselamatan dan cukup hasrat dibincangkan masyarakat seluruh dunia. Contohnya, seperti fenomena el-nino yang menyebabkan kemarau yang berpanjangan dengan suhu panas yang keterlaluan. Hal ini secara globalnya di sebabkan oleh aktiviti manusia dan alam semula jadi. Oleh itu, faktor tidak berlakunya global ini haruslah diterokai bagi membendung pencemaran alam.

Antara faktor berlakunya pencemaran global ini ialah aktiviti manusia melalui perindustrian. Kandungan gas-gas yang terhasil daripada industri-industri ini menyebabkan lapisan ozon semakin menipis dan menyebabkan ultraungu memancar terus ke bumi tanpa lapisan. Cahaya ultraungu ini yang menyebabkan suhu dunia lebih panas dari biasa.Aktiviti manusia melalui perindustrian ini akan mengeluarkan gas seperti karbon monoksiada, karbon dioksida, metana, nitrus dioksida akan menyerap sinaran cahaya matahari dan mengeluarkan sinaran tersebut semula. Proses tersebut menyebabkan suhu purata atmosfera bumi meningkat. Jelaslah, aktiviti manusia melalui perindustrian mampu mengakibatkan suhu bumi meningkat.

Selain itu, pengguanaan bahan kimia yang tidak terkawal mahupun bahan kimia yang tidak bersifat mesra alam juga merupakan antara faktor penyumbang kepada pemanasan global. Contohnya, penggunaan kloroflurokarbon dalam industri penyaman udara dan plastik. Pembebasan gas halon yang digunakan dalam industri alat pemadam api juga di antara contoh penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan menyumbang kepada pemanasan global. Pembebasan ini juga telah menipiskan lapisan ozon yang berfungsi mgengawal kadar kemasukan pancaran ultra ungu. Apabila pancaran ultra ungu memancar dalam keadaan yang agak banyak, ia akan memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia, merosakkan tumbuhan dan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Oleh itu, penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan tidak terkawal dapat menyumbang kepada berlakunya fenomena pemanasan global.

Justeru, langkah mengatasi haruslah diambil iaitu dengan melaksanakan program pencegahan yang berkesan terhadap penggunaan CFC di peringkat antarabangsa.Penggunaan bahan lain yang tidak membebaskan radikal klorin hendaklah digalakkan untuk menggantikan klorofluro karbon (CFC), misalnya bahan CFC tiruan. Sebagai contoh,penggunaan racun serangga berasaskan H2O hendaklah digubal dan dilaksanakan dengan tegas agar semua pihak mematuhinya.Sekiranya sesebuah kilang itu terpaksa juga membebaskan CFC,pekilang hendaklah diwajibkan memasang alan penapis yang berkesan agar radikal klorin tidak terbebas secara berlebihan di udara.

Di samping itu, orang ramai juga harislah digalakkan supaya mengurangkan sebarang penggunaan barangan yang mengandungi gas CFC.Bahan-bahan plastik yang digunakan sebagai alat pembungkus makanan yang mengandungi CFC, seperti barangan kloroform yang dijadikan pembungkus makanan harus digantikan dengan alat pembungkus tradisional seperti daun dan kertas untuk makanan seperti nasi lemak dan sebagainya. Bahan ini bykan sahaja mudah reput, tetapi juga tidak memcemarkan alam. Penjual ikan juga haruslah digalakkan untuk mengguna peti kayu dan bukannya peti plastik yang mengandungi bahan CFC. Tegasnya, seluruh masyarakat di dunia hendaklah menyedari akan seriusnya kesan akibat penipisan lapisan ozon dan masing-masing hendaklah menyumbang usaha untuk membanterasnya

Penutup
Intihannya semua pihak seharusnya bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini sebelum keadaannya menjadi semakin serius. Usaha yang dijalankan tidak seharusnya hanya melibatkan generasi tua tetapi juga generasi muda kerana merekalah yang akan menentukan samaada masalah ini akan menjadi lebih parah atau sebaliknya. Generasi muda di seluruh dunia mestilah disedarkan tebtang masalah ini dan mereka hemdaklah dididik sejak kecil lagi agar menghargai alam sekitar dan bumi.

No comments: