Monday, February 1, 2010

Kokurikulum (Bahagian 2)

KEPENTINGAN KEGIATAN KOKURIKULUM
Aizuddin (U6A2)

Kegiatan Kokurikulum merangkumi aktiviti badan beruniform, kelab dan persatuan serta kegiatan sukan dan permainan. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan kokurikulum adalah setara dengan kepentingan aktiviti di kurikulum dalam darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh.

Oleh yang demikian, kokurikulum dilihat sebagai salah satu cabang yang utama dalam melahirkan anak muda yang cemerlang. Kokurikulum muncul sebagai alat bantu untuk membolehkan para pelajar mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Selama ini, sistem pelajaran di negara kita terlalu mengutamakan kecemerlangan akademik sehingga banyak potensi pelajar yang tenggelam begitu sahaja. Kokurikulum merupakan satu medium yang paling ideal dalam mencungkil bakat anak muda selain mengasah bakat baru dalam diri pelajar.

Selain itu, para pelajar juga memperoleh kemahiran sosial melalui aktiviti kokurikulum. Kemahiran untuk bersosial merupakan satu aspek yang tidak dapat dipelajari melalui akademik semata-mata, sebaliknya dipelajari melalui pengalaman berkomunikasi. Kemahiran ini adalah penting untuk menjamin segala idea dan pendapat pelajar dapat disalurkan dengan jelas dan betul. Bukan itu sahaja, mereka juga belajar tentang cara berkomunikasi dalam kumpulan. Mereka diajar supaya bekerjasama serta berani menyuarakan pendapat melalui aktiviti kokurikulum. Kemahiran ini adalah amat relevan, terutamanya sebagai persiapan diri ke pasaran kerja kelak.. Oleh itu, melalui aktiviti kokurikulum, semangat bekerjasama dapat dilahirkan.

Bukan itu sahaja, aktiviti kokurikulum turut melatih bakat kepemimpinan dalam diri pelajar. Melalui aktiviti kokurikulum, para pelajar diberi pelung untuk menyandang pelbagai jawatan seperti presiden, setiausaha, bendahari dan sebagainya. Jawatan-jawatan yang diwujudkan ini dapat melatih para pelajar untuk memimpin rakan-rakan sebaya yang lain. Para pelajar mestilah berfikiran strategik serta sanggup memikul tanggungjawab untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekiranya para pelajar telah biasa memimpin rakan-rakan, maka mereka tidak akan teragak-agak untuk memimpin negara pada masa akan datang. Pelajarlah yang bakal memegang tampuk pemerintahan negara.

Penganjuran pertandingan yang berteraskan kokurikulum akademik turut mewujudkan keyakinan dalam diri pelajar. Misalnya, pertandingan yang berteraskan bahasa seperti pertandingan perbahasan, pertandingan pidato, pertandingan bercerita dan lain-lain lagi telah memupuk keyakinan para pelajar untuk berucap di khalayak ramai. Bahkan, pertandingan sebegini turut mewujudkan semangat kompetitif dalam kalangan pelajar. Mereka akan berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh untuk memenangi pertandingan yang disertai. Mereka juga dapat membiasakan diri dengan adat pertandingan yang sihat. Mereka tidak akan memandang kekalahan sebagai kegagalan, tetapi sebagai alas untuk kejayaan pada masa depan.Aktiviti kokurikulum merupakan pemampan bagi kecemerlangan seorang pelajar.

Melalui penglibatan dalam aktiviti kokurikulum ini diharapkan akan melahirkan individu atau pelajar yang sempurna, seimbang dan harmoni dari segi jasmani, rohani, emosi, intelek, sosial dan menghayati nilai estetika selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Semua pelajar diwajibkan untuk mendaftar dan mengambil bahagian dalam satu Selain itu, kokurikulum juga merangkumi semua aspek pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan individu yang seimbang dan harmonis

No comments: