Monday, February 28, 2011

HARTA INTELEK 2

Oleh : Mohd Isa B. Mohamad
SMK (A) Sibu

Harta intelek merujuk kepada penciptaan intelektual, terutamanya rekaan-rekaan teknologi, dan karya-karya seni dan kesusasteraan. Hasil rekaan dan karya di bawah perlindungan hak cipta hany boleh digunakan dengan kebenaran pencipta, pengarang atau pemilik hak cipta. Perlindungan harta intelek dapat mendorong perkembangan innovasi dan kreativiti.

Harta intelek dapat mewujudkan sesuatu produk yang baru. Seseorang tiada hak untuk semata-mata memiliki nama sendiri walaupun beliau ialah seorang pemimpin negara. Tetapi, seseorang mempunyai hak untuk memonopoli jenama bagi sesuatu barangan melalui pendaftaran cap dagangan. Dengan ini, anda dapat menghalang orang lain daripada menggunakan cap dagangan yang sama. Tiada cap dagangan yang sama, maka tiada kekeliruan akan diwujudkan di kalangan orang awam. Apabila jenama anda menjadi popular, maka ia merupakan kepunyaan anda sahaja.

Harta intelek juga dapat membela pembangunan Sumber Manusia dan Kesedaran Awam.Memajukan pembangunan sumber manusia dengan tujuan membentuk sekumpulan pakar-pakar yang besar untuk pengurusan harta intelek di semua peringkat rangkaian aktiviti-aktiviti harta intelek,untuk urusniaga harta intelek dan untuk pengeksploitan komersil harta intelek.Adalah perlu untuk meningkatkan tahap kesedaran awam berkaitan dengan tujuan mengadakan sistem perlindungan harta intelek,peranan penting harta intelek dalam pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi negara dan perlunya hak-hak ekslusif pemilik harta intelek yang diberi oleh undang-undang diiktiraf dan dihormat.Pembangunan sumber manusia dan kesedaran awam boleh menyumbang kepada pengurangan pelanggaran hak dan menanam budaya harta intelek.

Harta intelek juga memajukan pelaburan dan pemindahan teknologi asing. Menggalakkan lebih banyak pelaburan dan pemindahan teknologi asing dengan memberi jaminan piawaian perlindungan harta intelek tertinggi yang boleh meyakinkan pelabur-pelabur akan perlindungan harta intelek yang dibawa ke Malaysia,peluang untuk memperolehi pulangan daripada pelaburan mereka dan adanya saluran-saluran perundangan untuk mendapatkan pembetulan dan penyelesaian kes-kes pelanggaran.Dengan adanya teknologi yang diperlukan dapat digalakkan melalui perolehan,pelesenan,francais dan lain-lain.

Dalam hal yang lain juga harta intelek menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi negara. Hal ini kerana keadaan tersebut dapat menaikkan pembangunan ekonomi dengan ketara dan berkesan.Contohnya dalam peringkat antarabangsa seperti Nokia dari Finland, Sony dan Toyota dari Jepun serta PETRONAS dari Malaysia.Hal ini dapat meningkatkan dan membangunkan ekonomi sesebuah negara di peringkat antarabangsa.Oleh itu, harta intelek mampu menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi.

Tuntasnya, harta intelek mampu mewujudkan pembaharuan baru dikalangan rakyat malaysia tentang pentingnya harta intelek dalam pembangunan negara.

No comments: