Sunday, April 24, 2011

Malaysia Ke Arah Negara Maju & Kompetitif


Malaysia Sebagai Sebuah Negara Maju & Kompetitif
(Hasil perbincangan pelajar di http://cgsue4118.forumotion.com )

Antara kandungan misi kerajaan dalam RMK-10 ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju yang kompetitif di peringkat antarabangsa. Untuk mencapai matlamat ini, usaha dan langkah perlu disusun sebagai landasan setanding dengan negara maju yang lain.

1. Melahirkan modal insan kelas pertama
Sejumlah 21% daripada keseluruhan belanjawan sebanyak RM33.4 billion dalam RMK 9, diumumkan Perdana Menteri khusus untuk Institusi Pendidikan untuk latihan dalam usaha memperkasakan modal insan berteraskan ilmu pengetahuan. Untuk apa? supaya modal insan, golongan belia negara mempunyai pemikiran kelas pertama yang boleh menguasai sebarang kepakaran ilmu pengetahuan, agar tidak bergantung sepenuhnya dengan kepakaran luar. Dengan adanya golongan seperti ini mampu meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaya saing dari semua segi.

2. Malaysia sebagai destinasi pelaburan antarabangsa
Usaha lain ialah, menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan antarabangsa. Hal ini demikian kerana, sekiranya Malaysia berjaya muncul sebagai sebuah destinasi pelaburan yang stategik dan menguntungkan serta sebagai negara yang menarik untuk kehidupan rakyat, akan menarik pelabur untuk melabur dan menambah dana untuk pembangunan negara. Contohnya, jika hasrat untuk menjayakan wawasan 2020 tercapai, Malaysia sudah menghampiri status negara maju dan berdaya saing. Oleh itu peranan pelaburan asing sebenarnya aset penting ke arah meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang kompetitif.

3. Mewujudkan persekitaran kondusif
Selain itu, Malaysia juga perlu mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini kerana, kemudahan seperti premis perniagaan, perusahaan, pentadbiran dan segala kemudahan awam yang mencukupi bukan sahaja menggalakkan pelaburan dari luar negara, tetapi memberi imej positif terhadap negara luar. Persekitaran yang kondusif juga membolehkan Malaysia bersaing dengan negara luar dari segi persekitaran dalam negara. Oleh itu,  faktor kepelbagaian etnik boleh dijadikan satu elemen kejayaan negara di erena antarabangsa. 

4. Memperkasakan sistem pengangkutan awam dan perhubungan domestik dan antarabangsa.
Sistem pengangkutan yang maju, selamat, mesra alam dan berteknologi tinggi penting untuk menjadi sebuah negara maju dan kompetitif. Oleh itu Malaysia perlu memperkasakan sistem perhubungan supaya misi berstatuskan negara maju tercapai. Contohnya pelaksanaan projek mega Mass Rapid Transit berkapasiti tinggi yang menjadi ikon kepada pembangunan negara tidak cukup. Malaysia perlu membangunkan jaringan perhubungan tanpa sepadan secara domestik dan juga perhubungan intra. Dengan adanya jaringan perhubungan dan pengangkutan yang maju, barulah Malaysia mampu berdaya saing dan mengejar negara maju yang lain.

Oleh itu, untuk mencapai hasrat memegang status negara maju, banyak yang perlu dibuat penambahbaikan oleh Malaysia. Adalah bukan mustahil untuk mencapai status berdaya saing sekiranya objektif wawasan 2020 difahami dan diaplikasi dengan galakan dan bantuan sepebuhnya melalui kerjasama kerajaan yang metadbir dan rakyat yang ditadbir.

No comments: