Saturday, April 2, 2011

OKU : Mengapa Tidak Boleh Diabaikan

Oleh Sh Raknah Wn Abdillah
SMK Agama Sibu


Mengapakah Orang Kurang Upaya diberi penghargaan dan tidak boleh diabaikan?

A) Kerana mereka salah satu dari komuniti masyarakat kita:
Golongan Kurang Upaya sering disisihkan walaupun mereka merupakan salah sebuah golongan yang hidup dalam masyarakat kita. Kewujudan mereka bagaikan tidak diendah. Ratapan mereka tidak didengari dan kehadiran mereka bagai tidak diterima sebagai satu komuniti masyarakat kita. Oleh hal demikian, orang kurang upaya atau OKU wajar di berikan penghargaan dan tidak boleh di abaikan kerana mereka merupakan sebahagian daripada masyarakat.

B) Memberi peluang kepada mereka untuk meningkatkan kualiti hidup ke taraf yang lebih baik:
Golongan kurang upaya merupakan golongan yang lemah. Maka mereka akan menghadapi kesukaran untuk meneruskan kelansungan hidup mereka. Justeru, dengan tidak mengabaikan golongan tersebut, kita dapat membantu golongan tersebut untuk mempertingkatkan kualiti hidup ke tahap yang lebih baik. 

C) Mereka adalah manusia yang lemah:
Orang kurang upaya adalah orang yang tidak berkeupayaan dari segi mental mahupun fizikal. Lantas, mereka kurang berupaya untuk melaksanakan sesuatu. Mereka merupakan golongan yang lemah dan perlu dibantu supaya dapat meringankan beban yang ditanggung.

D) Memberi semangat kepada mereka untuk meneruskan hidup:
Terdapat OKU yang berfikir negatif tentang keadaan mereka. Mereka berpendapat bahawa mereka terlalu lemah untuk hidup dan tiada sesiapa yang mahu memberi perhatian dan pertolongan terhadap mereka. Oleh itu, sebagai masyarakat penyayang kita seharusnya tidak mengabaikan mereka dan berterusan memberi semangat kepada mereka untuk hidup.

No comments: