Monday, October 12, 2009

TANAMAN ORGANIK

TANAMAN ORGANIK
Disediakan Oleh : Junia Shamsudin
SMK Agama Sibu
DEFINISI
Pertanian organik adalah satu pertanian mesra alam yang tidak menggunakan baja kimia, racun perosak dan bahan penggalak tumbuhan. System ini bergantung kepada penggunaan bahan organik dalam bentuk kompos, baja hijau atau sungkupan untuk mengekal dan menambahkan kesuburan tanah. Di samping itu pertanian organik mengamalkan kawalan biologi bagi perosak dan rumpai.
KEBAIKAN TANAMAN ORGANIK

1. MENINGKATKAN DAN MENGEKALKAN KESUBURAN TANAH
Kesuburan tanah bukan sahaja akan kekal melalui pertanian organik malahan ia akan meningkatkan lagi kesuburan tanah. Hal ini kerana pertanian organik dilakukan melalui pelbagai cara contohnya tanaman giliran. Cara ini adalah tanam yang lebuh daripada satu tanaman di kawasan yang sama tetapi pada masa yang berlainan. Tanaman pertama boleh mempengaruhi kesuburan tanaman kedua. Oleh itu, tanah akan kekal subur malahan semakin subur melalui tanaman organik.

2. MENGELUARKAN MAKANAN YANG SELAMAT
Kebaikan tanaman organik juga untuk mengeluarkan makanan yang sihat. Tanaman organik semestinya akan menghasilkan makanan organik yang bebas daripada racun perosak dan baja kimia. Hal ini kerana tanaman organik diuruskan contohnya melalui kawalan biologi iaitu menggunakan haiwan untuk mengawal serangga perosak daripada menyerang tanaman. Justeru tanaman organik menghasilkan makanan yang selamat.

3. MENGITAR SEMULA SISA PERTANIAN, SISA DAPUR, SISA LAMAN DAN NAJIS HAIWAN TERNAKAN SECARA BIOLOGIKAL
Tanaman organik akan membantu mengitar semula pertanian, sisa dapur, sisa laman, dan najis haiwan ternakan secara biological yang melibatkan proses organisma. Contohnya dengan menggunakan barang sisa dapur untuk mengawal serangga perosak akan menjadikan sisa tersebut tidak dibuang begitu sahaja. Pengitaran semula ini akan menjadikan tanaman organik berkualiti dan kita tidak perlu membazirnya dengan membuang begitu sahaja.

4. MENGAWAL RUMPAI DAN PEROSAK
Di samping itu, mengawal perosak dan melalui kaedah biologi, fizikal, kultura dan kegunaan pokok penangkis perosak juga akan memberikan kesan baik kepada alam sekitar terutamanya dengan wujudnya pertanian organik. Pokok penangkis perosak seperti serai wang tidak akan memberi kesan yang tidak baik kepada alam sekitar malahan memberi manfaat iaitu boleh digunakan untuk memasak. Hakikatnya, tanaman organik membantu mengawal rumpai dan perosak melalui kaedah biologi.

LANGKAH MENARIK MINAT MASYARAKAT TERHADAP TANAMAN ORGANIK
1. MEMBERIKAN ILMU PENGTAHUAN TERHADAP MASYARAKAT
Memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat adalah satu langkah untuk menambahkan minat masyarakat. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat jahil tentang risiko penggunaan racun perosak kepada tanaman mahupun alam sekitar. Dengan memberi tunjuk ajar kepada mereka, mereka akan mengurangkan aktiviti penggunaan racun perosak dan akhirnya akan mengusahakan pertanian organik. Jelasnya menyampaikan ilmu pengetahuan tentang kebaikan tanaman organik akan menambah minat masyarakat.

2. MEMBERIKAN PERUNTUKKAN PERBELANJAAN KEPADA PEMINAT TANAMAN INI
Begitu juga dengan memberikan peruntukkan perbelanjaan kepada masyarakat yang meminati tanaman jenis ini. Kebanyakan mereka yang minat terhadap tanaman ini kekurangan modal untuk mengusahakannya disebabkan kos yang terlalu tinggi. Dengan bantuan yang diberikan oleh pihak berwajib akan membolehkan tanaman ini diusahakan oleh pelbagai lapisan masyarakat.

3. MENGGALAKKAN PASARAN SECARA MELUAS TERHADAP TANAMAN INI
Seterusnya adalah menggalakkan pasaran secara meluas terhadap tanaman ini. Sebelum ini tanaman ini sinonim dengan orang yang berada sahaja disebabkan harga makanannya yang terlalu mahal. Namun jika ia tidak dipasarkan kepada masyarakat sekeliling tanaman ini tidak akan dibeli dan seterusnya tanaman ini tidak akan diusahakan lagi disebabkan tiada keuntungan yang diperoleh. Justeru tanaman ini harus diperkenalkan kepada masyarakat sekeliling supaya mereka membantu ekonomi pengusaha untuk terus melaksanakan tanaman organik.

4. MENANAM TANAMAN YANG MENJADI MAKANAN SEHARIAN MANUSIA
Untuk itu juga adalah menanam tanaman yang menjadi makanan seharian manusia. Contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Masyarakat akan sentiasa membeli makanan ini untuk dijadikan lauk masakan walaupun ia terlalu mahal. Disebabkan ingin berjimat masyarakat akan menanam tanaman jenis ini sendiri akhirnya. Oleh itu, dengan menanam makanan yang menjadi tumbuhan seharian akan menambah minat masyarakat terhadap tanaman ini.

1 comment:

Siti Rahmah Binti Bahrom said...

ape pula risiko yg perlu pertani amik utk mmbuat tanaman organik??