Thursday, November 27, 2008

Nota Bahagian A : R & D

PENYELIDIKA.N DAN PENBANGUNAN(R&D)
OLEH: AMINAH BTE CHE JENI(6A2)
SMK AGAMA SIBU, SARAWAK

A) KEPENTINGAN

i)PENGHASILAN BARANG YANG KREATIF
R&D akan menghasilkan barangan yang kreatif dan inovatif.Sebagai contohnya Malaysia mampu menghasilkan lampu bijak(smart lamp) yang dapat padam dan menyala secara automatik.Lampu ini kini dihasilkan secara besar-besaran di seluruh dunia.Pasarannya meluas kerana keistimewaannya.R&D Jerman pula Berjaya menghasilkan beg udara(air bag) dalam kereta.Bagi udara ini dapat melindungi pemandu dan penumpang daripada terhentak pada badan kereta semasa kemalangan.Dengan itu keselamatan pemandu dan penumpang lebih terjamin.Kini beg uara ini digunakan secara meluas dalam semua industri automobile.

ii)PENINGKATAN PRODUKTIVITI
R&D dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran kos pengeluaran.MARDI,melalui R&D,banyak menghasilkan baka padi yang bermutu tinggi,misalnya MK 188 dan MK 189.Tumbesaran beras ini cepat.Hasilnya lumayan dan berkualiti.Daya tahannya terhadap penyakit yang tinggi.Oleh itu,hasil yang tinggi akan menambah pendapatan petani di samping memenuhi permintaan makanan rakyat.Melalaui R&D robot juga dihasilkan untuk menggantikan tenaga manusia.Robot boleh melakukan kerja dengan lebih cekap tanpa dipengaruhi emosi dan keletihan seperti manusia.Kos pengeluaran juga dapat dikurangkan.

iii)MEWUJUDKAN TENAGA MANUSIA BERKEMAMPUAN
Malaysia telah memanfaatkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi melalui Koridor Raya Multimedia,menggalakkan pembangunan Industri Teknologi Maklumat,serta mewujudkan tenaga manusia yang berkemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut.Generasi muda seharusnya mampu untuk memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran,selaras dengan tuntutan suasan ekonomi semasa.Pembangunan tenaga manusia akan menjadi kunci kepada kejayaan Negara pada alaf baharu.Pengeluaran pelbagai sektor ekonomi serta daya saing Negara dalam pasaran global akan ditentukan oleh kecekapan dan kemampuan tenaga pekerja,pengurus,pentadbir,dan juga penyelidik,untuk menggerakkan ekonomi.

iv)PELUANG MEMPERKUKUHKAN EKONOMI
Proses globalisasi akan menular ke dalam masyarakat dan ekonomi Malaysia melalui Lebuh Raya Maklumat serta memberi peluang untuk memperkukuhkan ekonomi.Hal ini menggalakkan para saintis dan penyelidik untuk membangunkan inisiatif baharu dalam bidang-bidang –bidang pendidikan,perubatan,dan bioteknologi,yang berpotensi dimanfaatkan di peringkat global,sekali gus menaikkan imej Malaysia di mata dunia,berdiri sama tinggi,duduk sama rendah dengan Negara-negara maju.


B)SALAH MEMBANGUNKAN R&D
i)KOS TINGGI

Pembangunan dalam bidang teknologi maklumat memerlukan kos yang tinggi.Contohnya dalam tahun 80-an Amerika Syarikat telah membelanjakan sebanyak AS$750 billion untuk meningkatkan prasarana atau infrastruktur yang berkaitan denagn teknologi maklumat.Sudah pasti kos pada hari ini semakin meningkat.Hal ini akan membawa masalah kepada Negara-negara yang tidak mempunyai teknologi maklumat akan ketinggalan dan secara tidak langsung turut menjejaskan aspek-aspek lain yang berkaitan termasuk perkembangan ekonomi.Jadi,pengagihan kekayaan dunia menjadi tidak smbang dan lebih memihak kepada Negara-negara maju yang tentunya menguasai teknologi maklumat.


ii)MASALAH PELAN PEMBANGUNAN NEGERI
Ketiadaan pelan pembangunan ataupun pelan pembangunan negeri yang sudah terlalu lama dan tidak sesuai lagi digunakn(out-dated) merupakan satu masalah bagi menyelaraskan perancangan dan pembangunan bagi seluruh negeri.Contohnya Pulau Pinang mempunyai satu Pealn Induk yang dibuat pada awal tahun 1970-an dan penyediaan Rancangan Struktur Seberanf Perai ialah paa pertengahan 1980-an.Oleh tiu,Pelan Induk yang disediakan sudah ‘out dated’ untuk rujukan dan Rancangan Struktur Seberang Perai yang disediakan tidak menggambarkan keselarasan perancangan
iii)KETIADAAN RANCANGAN STRUKTUR BERSAMA
Akta 172 memperuntukkan kawasan di bawah kuasa tempatan sahaja perlu disediakan pelan struktur dan tidak memperuntukkan kawasan yang tidak mempunyai pihak berkuasa tenpatan.Oleh itu,ini bermakna kawassan yang diliputi oleh pelan-pelan struktur adalah taburan dan tidak selaras.Pihak Berkuasa Tempatan tidak mempunyai kuasa untuk menyediakan Rancanag Struktur secara bersama iaitu dengan mencantumkan beberapa kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan seterusnya menyediakan satu sahaja Rancangan Struktur.Ini tidak boleh dilakukan kerana peruntukkan didalam Akta 172.

iv)PENYERTAAN AWAM
Daripada pengalaman penyrtaan awam yang lepas,didapati bahawa sambutan orang ramai untuk mengeluarkan pendapat mereka adalah bebitu dingin.Pelan Struktur yang berbentuk kenyataan bertulis denagn matlamat,objektif dan polisi lazimnya sukar difahami oleh masyarakat awam.Akibatnya tindakbalas kepada penyertaan awan amat rendah,umpamanya penyertaan awam dalam Rancangan Strukrur Pulau inang,Cuma 2800 orang sahaja yang melawat pameran iaityu kurang daripada 1% penduduk Pulau Pinang.Walau bagaimanapun implikasi daripada campur tangan politik akan membantutkan proses perlaksanaan dan juga akan menimbulakan persoalan sejauh manakah keberkesanan Rancangan Struktur dan Perancangan Tempatan.

C)CARA DAN USAHA

i)MENARIK BALIK PAKAR SAINTIS DI LUAR NEGARA
Usaha menarik balik pakar saintis kita di luar Negara yang pakar dalam R&D juga perlu dipergiatkan.Kita masih kekurangan saintis yang pakar dalam kerja menyelidik dan pembangunan dalam semua bidang.Sebaliknya,golongan ini lebih suka bekerja di luar negara.Dalam kebanyakkan bidang,kita terpaksa membayar harga yang tinggi untuk dapatkan teknologi hasil R&D luar Negara.Oleh itu,kita perlu berkempen untuk menginsafkan mereka tentang kepentingan berkhidmat untuk Negara sendiri.Pelbagai insentif perlu ditawarkan,misalnya dari segi ganjaran kewangan,gelaran khidmat,dan kemudahan pendidikan untuk anak-anak mereka.Dengan itu,lebih banyak saintis kita akan pulang dan berkhidmat untuk Negara.

ii)GUBAL DAN KUATKUASAKAN UNDANG- UNDANG
Undang-undang yang dapat menggalakkan R&D juga harus didakan.Akta Hak Paten & Reka Cipta perlu diperketatkan.Kegiatan cetak rompak dan meniru hasil R&D sering berlaku dengan berleluasa.Oleh itu,banyak saintis kita kurang berminat dalam R&D.Hal ini demikaian kerana titk peluh mereka tidak mendatangkan hasil yang diingini.Sebaliknya,orang lain akan menggunakan hasil R&D untuk mengeluarkan sesuatu barangan dan mengaut keuntungan yang besar.Oleh itu,hukuman dan akta yang kita perlu diperkenalkan dan dikuatkusakan untuk memastikan usaha R&D seseorang menjadi miliknya dan diberikan ganjaran sepatutnya.Tegasnya,harta intelek perlu dilindungi.

iii)DASAR KERAJAAN
Dasar kerajaan juga dapat menbangunkan R&D.Kerajaan dapat membantu R&D melalui dasar kewangan.Cukai terhadap barangan berteknologi tinggi dan penting dalam R&D harus diturunkan atau dimansuhkan.Sebagai contohnya,komputer penting dalam pemprosesan data,mereka bentuk,dan penyelidikan.Oleh itu,cukai terhadap konputer perlu dimansuhkan demi memajukan R&D.Cukai keuntungan syarikat juga perlu dikecualikan jika keuntungan itu diperuntukkan sebagai kos R&D.Hal ini akan menggalakkan pihak swasta memperuntukkan wang yang lebih untuk tujuan ini.Pendapatan para penyelidik juga boleh diberikan pengecualian cukai.Dengan itu,banyak saintis kita akan menceburi bidang ini.

iv)ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
Ilmu pengetahuan dan kemahiran penting dalam menyumbangkan kepada nilai tanbah dalam meningkatkan prestasi sector industri dan perkhidmatan.Penggunuaanya secara berkesan berupaya unuk meningkatkan kecekapan ekonomi melalui penggunaan IT dalam sector-sektor utama.Dalam sector pertanian,penggunaan teknologi maklumat akan dapat mengubah strukturnya,iaitu lebih berorientasi komersial.Penerapan ini hanya berkesan sekiranya banyak lulusan pendidikan Teknologi Maklumat melibatkan diri dalam bidang keusahawan.Penyelidikan dan pembangunan dapat membantu dalam menjadikan tanaman seperti getah dan kelapa sawit sebagai asas utama kelompok industri yang penting di Malaysia.

No comments: