Tuesday, March 15, 2011

Gangsterisme


Hasil Perbincangan Pelajar di 

PENDAHULUAN
Isu kes gangsterisme di sekolah telah menimbulkan suasana yang tidak selamat di sekolah. Hampir setiap hari di setiap sekolah di serata dunia akan menghadapi masalah dalam kes disiplin pelajar-pelajar mereka . Kes yang paling popular ialah kes buli. Di Malaysia kita boleh lihat sendiri gejala gangsterisme berlaku dalam sesebuah komuniti . Kes ini telah menimbulkan kebimbangan di kalangan masyarakat khususnya para ibu bapa. (Oleh : Rokiah Bt.Haidir)

Faktor Yang Mempengaruhi :
Faktor perdana yang menyebabkan gengsterisma kerap berlaku adalah kerana kelemahan peraturan sekolah. Hal ini berlaku kerana pihak pentadbir sekolah memandang enteng terhadap permasalahan yang dilakukan oleh pelajar.Mereke tidak menganalisis kesalahan pelajar setiap kali pelajar melakukan kesalahan. Hal Ini menyebabkan pelajar sering melakukan kesalahan yang berulang.Tambahan pula,pelajar tidak gerun dengan peraturan sekolah.Maka jelaslah,kelemahan peraturan sekolah menyebabkan masalah disiplin yang melibatkan gengsterisme di sekolah semakin meningkat. (Oleh : Irma, Fitriza, Armila)

Selain itu, terdapat juga kalangan remaja yang tidak takut untuk bergiat aktif di dalam aktiviti gengsterisme kerana sikap ibu bapa sendiri yang mengabaikan tanggunggjawab mereka ke atas anak-anak mereka. Keadaan sosial ini boleh mempengaruhi pendidikan anak-anak dari keluarga ini. Masalah lebih rumit di kalangan keluarga yang mempunyai bapa atau ibu tunggal. Pendapatan dari pekerjaan sering tidak mencukupi dan mengharapkan ahli keluarga lain menampung perbelanjaan kehidupan. Ini berbeza dengan bapa tunggal yang lazimnya dilabel sebagai sukar memberi kasih sayang apatah lagi jika mengabaikan tanggungjawab dan peranan sebagai ketua keluarga. Lantaran itu, remaja ini mencari pilihan lain sebagai tempat untuk mendapatkan perhatian, misalnya di kalangan rakan-rakan. (Oleh : Abd. Wahab B. Musa)

Rakan sebaya juga mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kehidupan seseorang kerana kesilapan bergaul dengan rakan-rakan yang salah boleh menyebabkan seseorang remaja terkeluar dari kehidupan yang betul malahan penngaruh kuat rakan-rakan ini akan menyebabkan sebilangannya diambil menjadi anggota kumpulan geng ini. Aktiviti mereka bersifat memberontak seperti mengganggu pengajaran guru-guru, ponteng sekolah, merosakkan harta benda sekolah, ketagihan rokok, dadah dan alkohol. Berpegang kepada ideologi kumpulan menyebabkan masing-masing menunjukkan kesetiaan kepada ahli kumpulan dan sering bersama membantu mengatasi sebarang masalah baik yang melibatkan pergaduhan, kewangan atau mempertahankan kesalahan ahli kumpulan sekiranya kegiatan mereka berjaya dikesan. (Oleh : Noria Bt Dairy)

Pada masa yang sama, pengaruh media massa tidak dapat lari dari menjadi agen penyebab kepada masalah gansterisme ini. Hal ini demikian kerana, maklumat yang disiarkan melalui media massa lebih kepada pengaruh negatif. Media massa berbentuk cetakan,ataupun elektronik sukar dikawal pengedarannya. Pengaruh negatif yang dibawa oleh media massa dalam kalangan pelajar susah untuk dikawal. Contohnya, remaja mudah terpengaruh dengan filem, gambar ataupun tayangan yang tidak bermoral dan ganas yang diimport dari negara-negara barat. Oleh yang sedemikian, budaya dan gaya barat yang tidak beretika dipaparkan melalui media massa telah mempengaruhi kehidupan dan tindakan para remaja sekarang.(Latifah Bt Lat)

KESIMPULAN
Gengsterisme merupakan satu fenomena yang dianggap menular di kalangan remaja dewasa ini. Ia dilihat bukan sahaja berkemampuan menghalang pencapaian pelajar remaja malahan boleh mengganggu-gugat perkembangan remaja dalam arus pembangunan negara. Ia perlu ditangani kerana gengsterisme boleh mempengaruhi pembabitan pelajar di dalam kegiatan lain seperti penagihan dadah, ponteng kelas, keciciran sekolah, kekerasan, ketagihan alkohol dan rogol. (Oleh : Abd. Wahab B Musa)

No comments: