Saturday, March 12, 2011

SUBJEK MATEMATIK : Fungsi & Peranannya

Oleh : Zakwan Mustapha 
SMK Agama Sibu

Matematik bidang ilmu yang sangat penting. Matematik mengajar manusia berfikir secara logik dan menurut bilangannya atau jenisnya tentang sesuatu masalah, biar masalah abstrak mahupun masalah konkrit. Sebenarnya ,tamadun manusia tidak akan berkembang tanpa matematik.


Sebenarnya, matematik sebati dengan kehidupan kita. Dari membilang wang belanja sekolah sehinggalah jumlah wang simpanan dalam bank, kita memerlukan matematik tanpa Tanpa penguasaan ilmu matematik. yang asas kita akan menghadapi kesulitan untuk menjumlahkan perbelanjaan kita. Berfungsi juga sebagai alat pengukuran dan penilaian, konsep masa sembahyang dan perancangan perjalanan juga memerlukan matematik.

Matematik teras kemajuan sains dan teknologi. Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains dan teknologi di mulakan dengan matematik. Sebagai contohnya, penghasilan tenaga nuklear dan pelancaran satelit memerlukan kiraan matematik yang tepat. Dalam bidang reka bentuk, pakar yang terlibat juga merupakan pakar matematik. Pembinaan bangunan, jambatan, lebuh raya dan kenderaan juga memerlukan kiraan matematik yang jitu. Tegasnya matematik memajukan bidang sains dan teknologi.

Matematik penting dalam bidang sosioekonomi. Pembangunan sosio ekonomi negara juga bergantung pada matematik. Unjuran ekonomi negara di rumuskan melalui formula matematik. Pengumpulan dan penganalisisan data penduduk juga melibatkan ilmu stastistik dalam matematik. Stastistik penting dalam bentuk graf bar, carta pai, dan graf garis tentang pembangunan negara juga mustahil dapat di lakukan tanpa penguasaan matematik. Kadar pertumbuhanan ekonomi juga di hasilkan melalui ilmu ini. Maklumat yang di paparkan lebih mudah difahami. Seterusnya, perancangan untuk membangunkan sosioekonomi negara dapat dijalankan dengan lebih pesat.

Matematik dapat membentuk sikap jujur dan mendukung kebenaran. Matematik bersifat objektif. jawapan kepada setiap masalah matematik adalah tetap dan kita tidak dapat berdolak-dalik tentangnya. Hal ini berlainan daripada subjek yang lain yang bersifat subjektif. Lama-kelamaan, apabila kita biasa dengan hal ini, kita akan bersifat berterus-terang dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah berdolak–dalik dan kurang berbohong. Sifat–sifat murni ini penting untuk melahirkan masyarakat yang sempurna. Subjek ini juga mengajar kita untuk berfikir secara logik, objektif dan sistematik.

Matematik mengajar kita semangat bertungkus–lumus dan pantang mengaku kalah. kita mempelajari matematik melalui penyelesaian masalah matematik. Kita tahu bahawa setiap masalah matematik ini ada jawapannya. Selagi belum kita memperoleh jawapan selagi itulah kita harus berusaha. Latihan sedemikian memberi keyakinan kepada kita. Kita sedar bahawa asalkan kita berusaha, kita akan berjaya akhirnya. Oleh itu, semangat bertungkus–lumus dan tidak mudah mengaku kalah dapat dipupuk. Tambahan pula, mengikut Immanuel Kant , seorang ahli falsafah yang terkenal, matematik merupakan satu–satunya bidang yang menajamkan daya penaakulan manusia.bukankah ini penting untuk melahirkan rakyat Malaysia yang progresif dan dinamik?

Matematik sebati dengan kehidupan kita sehingga kita tidak perasan akan kehadirannya. matematik penting dalam segala perancangan kehidupan kita.kewajipan subjek ini diajarkan di sekolah membuktikan kepentingannya.Walaupun kita tidak berminat untuk menjadi pakar matematik, sekurang–kurangnya kita perlu menguasai matematik asas untuk menyempurnakan kehidupan kita.  

No comments: