Saturday, March 19, 2011

Hakisan Tanah : Faktor Manusia & Semulajadi

JAFIRA DALINA BT JABRI
SMK Agama Sibu

Bencana hakisan merupakan satu fenomena yang serius seperti kejadian tanah runtuh di Kampung Pos Dipang, Kampar, Perak pada 1996 dan hakisan yang berlaku di Sungai Kayu Ara, memerlukan satu pendekatan yang dinamik dan menyeluruh. Fenomena ini merupakan rentetan daripada kegagalan pelbagai tindak balas alam secara  semulajadi dan juga kegiatan manusia. Kaedah pengawalan serta penyelenggaraan dan juga aspek pengurusan yang kurang mengambil berat tentang risiko jangka masa panjang mengakibatkan pelbagai kejadian runtuhan cerun berlaku di merata-rata tempat di dunia.

Aktiviti penebangan hutan dan penggondolan tanah.Tujuannya ialah untuk pembangunan tetapi sebenarnya aktiviti ini telah menyebabkan tanih kehilangan kekuatan dan apabila kadar kadar hujan tinggi maka akan berlaku gelongsoran disebabkan oleh aktiviti air larian permukaan.Permukaan tanah juga menerima hujan secara terus atau langsung dengan kelajuan yang tinggi apabila tiada tumbuhan yang menghalangnya.Ini akan menyebabkan berlakunya percikan dan seterusnya berlaku gelongsoran tanah.

Ativiti penbangunan yang dilakukan di tanah tinggi dan cerun bagi tujuan ekonomi dan petempatan. Cerun-cerun diteres dan tidak dilakukan secara betul.pengurusan cerun yang lemah seperti melakukan potomgan cerun secera menegak dan tiada sistem perparitan yang baik bagi tujuan pengaliran air serta tidak  dibuat tanaman tutup bumi bagi menggelakkan hakisan permukaan. Kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa berpunca daripada aliran air dalam tanah yang pada asalnya ditambak di kawasan itu menyebabkan tebing konkrit pada bahagian tebing pecah.

Hakisan dan gelongsoran tanah berlaku akibat daripada berlakunya fenomena ini,ikatan tanih maejadi longgar dan menggelongsor ke bawah.Struktur tanah menjadi berubah dan membentik permukaan baru akibat faktor mampatan dan rengangan oleh gerakan gempa bumi.Hasilnya akan berlaku masalah runtuhan dan hakisan bagi kawasan terbabit.

Kadar hujan yang tinggi  juga menyumbang kiepada hakisan yang gelongsoran tanah.Ini berlaku akibat kandungan air dalam tanah menjadi tepu dan tanah tidak dapat menerima jumlah air yang berlebihan. Di negara kita tanah runtuh kerap berlaku akibat hujan kerana curahan hujan yang banyak boleh menyebabkan tanah menjadi tepu serta licin lalu  terjadi cerun curam.Perkara tersebut akan menyebabkan berlakunya air larian permukaan yang mengangkut tanih dan seterusnya menyumbangkan kepada hakisan permukaan  tanah dan akan berlakunya gelongsoran tanah.

Kajian mengenai hakisan dan runtuhan tanah perlulah dilihat dari sudut kepentingan keseimbangan ekologi dan ekosistem alam serta kepentingan kepada manusia. Manusia perlu mengambil inisiatif dalam pengurusan cerun yang sistematik dan terperinci agar kemusnahan alam semula jadi lebih terkawal. Perkara tersebut juga menentukan keselamatan sejagat bagi mengelakan kehilangan jiwa, harta, benda, serta kemudahan awam.

No comments: