Wednesday, March 16, 2011

Perhilitan -- Pastikan hidupan liar terus bernyawa
KEPENTINGAN memelihara hidupan liar perlu dipupuk sejak dari kecil.
ANCAMAN kepupusan haiwan dan hidupan liar yang menjadi sebahagian daripada sistem ekologi kita bukan lagi satu masalah domestik atau hanya dialami oleh negara-negara dunia ketiga dan membangun.

Ia sebaliknya telah menjadi masalah global dan boleh dikatakan setiap negara di seluruh negara mempunyai agensi atau institusi khusus untuk memastikan masalah kepupusan terkawal.

Malah tidak cukup dengan agensi-agensi kerajaan ini, badan-badan bukan kerajaan (NGO) juga turut memperjuangkan masalah kepupusan haiwan dan hidupan liar.

Di negara ini, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan) adalah agensi kerajaan yang begitu aktif menunaikan tanggungjawabnya memulihara spesies hidupan liar dan habitatnya melalui program-program konservasi.

Program konservasi yang dimaksudkan melibatkan penyelidikan dan konservasi, penguatkuasaan undang-undang, ekopelancongan dan kawasan perlindungan.

Penyelidikan dan konservasi
Bahagian ini yang beroperasi di ibu pejabat Perhilitan bertanggungjawab terhadap kerja-kerja penyelidikan dan pengurusan hidupan liar, terutama sekali kepada spesies-spesies terancam dan habitat mereka.

Ia merupakan sebahagian daripada usaha untuk memulihara populasi yang sedia ada.

Sehingga kini, aktiviti penyelidikan tertumpu kepada 13 spesies hidupan liar iaitu:

  • Gaur atau seladang
  • Harimau
  • Entomologi
  • DNA dan Parasit
  • Avifauna
  • Mamalia kecil
  • Gajah
  • Badak Sumatera
  • Kera /Monyet


Penguatkuasaan Undang-Undang
Di bawah Perhilitan, diwujudkan bahagian perundangan dan penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan hidupan liar dilindungi undang-undang.

Binatang-binatang liar di negara ini dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar No. 76 Tahun 1972, Akta 

Taman Negara 1980 dan juga ke atas Enakmen Taman Negara 1938/39, serta peraturan yang ditentukan di bawah setiap Akta dan Enakmen tersebut.

Ia juga mengawal aktiviti pertukaran di peringkat antarabangsa untuk hidupan liar melalui Konvensyen Pertukaran Antarabangsa Spesies Flora dan Fauna Yang Terkawal (CITES), yang mana Malaysia merupakan salah sebuah negara ahli.

Bahagian ini terbahagi kepada tiga unit iaitu:

1.Penguatkuasaan
2.Operasi
3.Pemuliharaan Antarabangsa


Ekopelacongan
Ekopelancongan atau bidang rekreasi melibatkan sumber semula jadi seperti flora dan fauna adalah antara program galakan yang dimajukan oleh Perhilitan bagi mencapai objektif konservasi hidupan dan tumbuhan semula jadi.

Selain merancang pelbagai program pelancongan berteraskan alam sekitar, Perhilitan juga terlibat menyelaraskan program dan aktiviti taman zoologi.

Garis panduan pengurusan Taman-Taman Zoologi yang disediakan oleh Perhilitan bertujuan memastikan setiap zoo di negara ini diuruskan dengan baik mengikuti spesifikasi dan tahap antarabangsa.

Antara yang ditekankan ialah aspek reka bentuk sangkar, penjagaan kesihatan haiwan, kebersihan keselamatan dan pemakanan haiwan liar yang dipelihara dalam zoo.

Kawasan perlindungan
Kawasan perlindungan diwujudkan untuk mengekalkan semula jadi spesifikasi ekosistem, habitat dan spesies untuk menyediakan pemantauan, penyelidikan saintifik, pembelajaran, pendidikan alam semula sekitar.

Selain itu, kawasan perlindungan juga memelihara, mengurus dan membiak spesies flora dan fauna yang mengalami kepupusan.

Semenanjung Malaysia mempunyai 40 kawasan perlindungan dari sebelas negeri meliputi 751,413 hektar.
Taman Negara Pahang merupakan kawasan perlindungan yang terbesar iaitu 4343 hektar merangkumi tiga buah negeri seperti Pahang, Terengganu dan Kelantan.

Laman web rujukan:

http://www.wildlife.gov.my
http://www.endangeredworld.envy

No comments: